Armstrong Isaac 12Assi Hadi 12Battaglia Thomas 12Bennett Hugh 12Chang Lance 12Cho Sung Shin (Kevin) 12Chun Man Lung 12Coppola Hernandez Emilio 12Dipp Emilio 12Durant Vittorio 12Edmond Hunter 12Eshner David 12Fan Fengchun 12Faye Pape 12Ferraro Paul 12Fonseca Nathaniel 12Foreman Ryan 12Gluck Jeremy 12Granados Dylan 12Han Henry 12Hart John 12He Zhuolang 12Hernandez Alfredo 12Heuer Brian 12Jing Dian 12Kibbe Jefferson 12Lanier Steven 12Lederer William 12Li Zonghan 12McBride Charles 12Meyers Luke 12Mirzaei Ali 12Newman Ordia Philip 12Nguyen Vinh 12Oaks Gilbert 12Rogers Forrest 12Satriano Marco 12Schmidt Zachary 12Smith Noah 12Somers-Satue Aaron 12Stoyshich Nicholas 12Tang Chenyang 12Taylor Maxwell 12Tezanos-Pinto Conor 12Thornhill Cope 12Tracy Adam 12Tsurkan Danylo 12Wang Anbang 12Wang FuYin 12Wang Haodong 12Wang Stanley 12Wang Wesley 12Wang Yuchen 12Wei Stephen 12Wu Laiqun (Larry) 12Wu Yiwen 12Xiang Haochen 12Xu Ruitao 12Yan William 12Yang Hua Shen 12Zhan Jiawei (Jim) 12Zhang Changtianyu 12Zhang Rukun (Jeffery) 12Zhao Richard 12Zieber Reid 12